بایگانی برچسب ها: 16 تن از هموطنان کلیمی زیر آوار محبوس شدند