بایگانی برچسب ها: یک خانم جوان اهل استرالیا مورد تجاوز قرار گرفت

ماجرای خانمی که در ملا عام مورد تجاوز قرار گرفت

ماجرای خانمی که در ملا عام مورد تجاوز قرار گرفت

براساس گزارش پلیس پنجشنبه شب یک خانم ۲۸ ساله در " بریزبن " که یکی از شهرهای بزرگ و پر جمعت استرالیا میباشد، مورد حمله و تعرض یک مرد وحشی قرار گرفت به طوری که قربانی در شکایت خود به پلیس گفت : هنگامی که در ساعت ۸ شب در حال قدم زدن در منطقه" ایندوروپلی " بود یک مرد از پشت بر روی سر او پرید و او را بر روی زمین انداخت . او در ادامه افزود : این مرد به قصد تجاوز، در حال تعرض به من بود و من با او در حال جنگ بودم و برا...

ادامه مطلب