بایگانی برچسب ها: کیک تولد پرستو صاحلی

عکس / جشن تولد پرستو صالحی

عکس / جشن تولد پرستو صالحی

پرستو صالحی با انتشار عکس زیر نوشت: یک ذوقی کردم عکس خودمو رو کیک دیدم تولد امسال من شده عینه هفت شب و هفت روز عروسی های قدیم ? نگین خودشیفته ام ها، لطف رفقاست به خدا، مخلص همه ی رفقای با مرامم یک دنیا سپاس

ادامه مطلب