بایگانی برچسب ها: کلیپ شکار گوسفند توسط پلنگ ایرانی

کلیپ پلنگ ایرانی و شکار گوسفند

کلیپ پلنگ ایرانی و شکار گوسفند

کلیپ شکار کردن پلنگ ایرانی پلنگ ایرانی یک گوسفند را در مازندران شکار کرد http://dl.2dl2.com/Clips/shekare-palange-irani.mp4 این نژاد از پلنگ که با نام پلنگ مازندارن / پلنگ ایرانی شهرت دارد آنقدر مورد بیرحمی شکارچیان قرار گرفته است که تعداد آنها انگشت شمار است این پلنگ که ظاهرا میخواسته است دلی از عزا در بیاورد، این بار سراغ یک گوسفند رفته است این کلیپ توسط اهالی گرفته شده… امید است نسل پلنگ ایرانی برای همیشه محفوظ بماند و م...

ادامه مطلب