بایگانی برچسب ها: کلیپ دختران عجیب خارجی

کلیپ دختر جوان با یک بدن و دو سر

کلیپ دختر جوان با یک بدن و دو سر

کلیپ یک دختر با دو سر دختری که یک تن دارد با دو سر http://dl.2dl2.com/Clips/dokhtar-ba-do-sar.mp4 باز هم انسانی با یک بدن و دو سر اما این بار یک خانم جوان این دو دختر که یک بدن مشترک و دو سر مجزا دارند، بدلیل مشکلات نامعلوم این بلا بر سرشان آمده است دست چپ متعلق به سر چپ و دست راست متعلق به سر راست تا اینجا مشکل خاصی دیده نمی شود فقط سوال اینجاست که مغز کدام یک از این دو برای راه رفتن فرمان میدهد یک جفت پا دارند و دو مغز اما همانطو...

ادامه مطلب