بایگانی برچسب ها: کلیپ انسان غیر طبیعی و طبیعت

دانلود کلیپ ما واقعا انسان هستیم

دانلود کلیپ ما واقعا انسان هستیم

ما انسان هستیم…واقعا؟ مشاهده ی آنلاین کلیپ رفتارهای غیر طبیعی انسان ما انسانیم..؟! تابحال به اتفاقاتی که در اطرافمان رخ میدهد توجهی داشتیم؟ میدانیم چه کار میکنیم؟ برای چه چیزی؟ برای چه کسی؟ می دانیم چقدر غیر طبیعی شده ایم؟ همه در راه تغییر جامعه موافقند…اما چه کسی حاضر است از خودش شروع کند هیچکس… مرگ انسان و بشریت خوشایندترین اتفاق برای طبیعت و حیوانات است… . . ...

ادامه مطلب