بایگانی برچسب ها: کلاهبرداری مالکان دو جایگاه عرضه بنزین در شهرستان ورامین

کلاهبرداری ۳۳ میلیاردی در ۲ جایگاه سوخت

کلاهبرداری ۳۳ میلیاردی در ۲ جایگاه سوخت

به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ورامین، گفت: صاحبان دو جایگاه عرضه بنزین در خیرآباد ورامین با دستکاری در سیستم هوشمند جایگاه ها اقدام به ساختن صورت حساب های جعلی می کردند. حسین نوری، با بیان اینکه پرونده این دو جایگاه هم اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، افزود: در یکی از این دو جایگاه دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و دیگری بیش از ۶۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری صورت گرفته است. نوری، درباره نحو جعل صورت حساب و...

ادامه مطلب