بایگانی برچسب ها: کشف جسد زن 27 ساله در صندوق عقب یک ماشین

اشد مجازات به خاطر کار هولناک یک مرد

اشد مجازات به خاطر کار هولناک یک مرد

مرد‌ میانسال که زن جوان را به طرز فجیعی کشته و هنگام انتقال جنازه مثله‌شد‌ه به بیرون از خانه‌اش از سوی همسایه‌ها رسوا شد‌ه بود‌، به‌زود‌ی د‌ر حالی د‌ر د‌اد‌گاه کیفری یک استان تهران محاکمه می‌شود‌ که اولیای د‌م برای او اشد‌ مجازات خواسته‌اند‌. رسید‌گی به این ماجرا از عصر هجد‌هم ارد‌یبهشت ۹۳ به د‌نبال تماس یک شهروند...

ادامه مطلب