بایگانی برچسب ها: کشته شدن یک زن توسط مرد

مرگ مشکوک زن باردار

مرگ مشکوک زن باردار

همسایه سابق این زن به نام کریستوفر لی، بیست و چهار ساله بتازگی به اتهام قتل او بازداشت شده است. اتهام او قتل عمد از طریق «در انتظار گذاشتن در شرایطی نامناسب» است که در صورت اثبات، وی با مجازات مرگ یا حبس ابد بدون امکان عفو مشروط روبه رو خواهد بود. به گفته دادستان، پس از بررسی کامل و تحقیقات تکمیلی مشخص می شود که دادستانی برای کدام یک از این مجازات ها تقاضا خواهد داد. از ابتدای مفقود شدن ارین، لی مظنون اصلی پرونده بود. ارین رو...

ادامه مطلب