بایگانی برچسب ها: نامه بهزادفراهانی به گلشیفته

آیا این نامه بهزادفراهانی به گلشیفته است؟

آیا این نامه بهزادفراهانی به گلشیفته است؟

در یکی از صفحات فیسبوک منتسب به بهزاد فراهانی، نامه ای خطاب به دخترش (گلشیفته فراهانی) منتشر شده است. با این توضیح ضروری که هنوز صحت یا سقم مشخص نیست، متن آن را می خوانید: تو را دخترم نمیخوانم،چرا که هنر را با عریانی اشتباه گرفتی .تو را دخترم نمی ناممچرا که هویت اریایی را در اندام لخت خود به سخره گرفتیتو را چه بگویم که از هنر و فهم تنها حیوانی ترین راه را برای اعتراض یافتی،فرزند فرهنگ باخته ام من برخودم لعنت فرستادم که یادم رفت برایت ...

ادامه مطلب