بایگانی برچسب ها: قتل و به آتش کشیدن همسایه به خاطر بوی سگ

کشتن آقای همسایه به خاطر بوی بد سگ

کشتن آقای همسایه به خاطر بوی بد سگ

قاتل نابکار همسایه‌اش را که سگی داشت، آنقدر زد تا جانش را گرفت و با به آتش کشیدن خانه‌اش سعی کرد مدارک و شواهد را از بین ببرد. آقای کوپر که به تنهایی در خانه‌اش زندگی می‌کرد از پسر برادرش درخواست کرد تا به منزل او بیاید و با او زندگی کند. بردارزاده‌اش همراه اسباب و اساسیه‌اش، سگش را هم به همراه آورد. پس از مدتی یکی از همسایگان یعنی پائول کین ۲۴ ساله از بوی بد سگ او عصبانی شد و گفت که این سگ دیگر حق...

ادامه مطلب