بایگانی برچسب ها: فعالیت موازی 3 خواهر، یک دختر و 2 باجناق

فعالیت موازی ۳ خواهر، یک دختر و ۲ باجناق در سینما و تلویزیون

فعالیت موازی ۳ خواهر، یک دختر و ۲ باجناق در سینما و تلویزیون

ایران نیوز : خانواده رشیدی؛ فعالیت موازی ۳ خواهر، یک دختر و ۲ باجناق داوود رشیدی در راس هرم یک خانواده هنرمند قرار گرفته است. او به لحاظ سنی با ۸۰ سال سن بزرگ‌ترین فرد این خانواده است؛ گروهی که احترام، راضیه و مرضیه برومند و بهرام شاه‌محمدلو دیگری اعضای آن هستند.     اما این گروه یک ویژگی بارز نسبت به دیگر گروه های خانوادگی هنری دارد. این که هر کدام از اعضا به صورت مستقل راه و مسیر خودشان را می روند و فعالیت ...

ادامه مطلب