بایگانی برچسب ها: عکس های ملیکا شریفی نیا

عکس و متن عجیب از میلکا شریفی نیا در اینستاگرام

عکس و متن عجیب از میلکا شریفی نیا در اینستاگرام

رای من سخت ترین کلاس دنیا درس " صبر " است صبر… نه صبر ایوب وارانه آنهم نه یک صبر معمولی حتی معمولىِ معمولی برای من تمرین ها می خواهد بیچارگی ها می خواهد در به دری ها می خواهد نگاه نکردن ها می خواهد به ثانیه و دقیقه و ساعت و هر چه بیشتر تمرینش می کنم بیشتر مشتاق می شوم به پاس نکردنش ! به حس نکردن اینهمه بیچارگی به نکشیدن اینهمه بدبختی و به انجام ندادن تکلیف هایی که به اشاره ای می پرند ! انگار که تایپشان کرده باشی و درست در ...

ادامه مطلب