بایگانی برچسب ها: عکس رضا صادقی در خارج از کشور

عکس جدید رضا صادقی در نیویورک در سال ۹۵

عکس جدید رضا صادقی در نیویورک در سال ۹۵

رضا صادقی که مدتی است تور کنسرت هایش را در آمریکا برگزار می کند، با انتشار این عکس نوشت: وقتى قلبت سیاه باشه ، جهانت کوچیک میشه وقتى جهـانت کوچیک باشه ، حسود میشى .. وقتى حسود باشى ، قضاوت میکنى ، وقتى قضاوت کردى دیگه فکر نمیکنى ، وقتى فکرنکنى حرف خوب نمیزنى ، وقتى حرف خوب نزنى بدى میبینى ، وقتى بدى دیدى دلت میشکنه ، وقتى دلت شکست تنها میشى ، وقتى تنها شدى تحقیر میشى وقتى تحقیر شدى قضاوت میشى و این چرخ دوار همیشه به همین حال گذشت...

ادامه مطلب