بایگانی برچسب ها: عکس جدید ملیکا شریفی نیا

ملیکا شریفی نیا عکسی از سفره هفت سینش منتشر کرد

ملیکا شریفی نیا عکسی از سفره هفت سینش منتشر کرد

ملیکا شریفی نیا با انتشار این تصویر نوشت:" می دانید در این جهان انسان هایی هستند که نوشتنِ شان سخت است کشیدنِ شان غیر ممکن و " زیستنِ " شان محال انسان هایی… " انسان " که نه بیایید بگوییم فرشته که هم بیشتر بهشان بیاید هم دروغ نگفته باشیم فرشتگانی که رابطِ مستقیم ما هستند با همانی که آن بالاهاست و تمام حواسش به ماست درست مثل خودشان که برای ما زندگی کرده اند و… نه بیایید بگوییم ...

ادامه مطلب

عکس و متن عجیب از میلکا شریفی نیا در اینستاگرام

عکس و متن عجیب از میلکا شریفی نیا در اینستاگرام

رای من سخت ترین کلاس دنیا درس " صبر " است صبر… نه صبر ایوب وارانه آنهم نه یک صبر معمولی حتی معمولىِ معمولی برای من تمرین ها می خواهد بیچارگی ها می خواهد در به دری ها می خواهد نگاه نکردن ها می خواهد به ثانیه و دقیقه و ساعت و هر چه بیشتر تمرینش می کنم بیشتر مشتاق می شوم به پاس نکردنش ! به حس نکردن اینهمه بیچارگی به نکشیدن اینهمه بدبختی و به انجام ندادن تکلیف هایی که به اشاره ای می پرند ! انگار که تایپشان کرده باشی و درست در ...

ادامه مطلب