بایگانی برچسب ها: عکس تجاوز جنسی

دستگیری عامل تجاوز جنسی به ۱۰۲ دختر +عکس

دستگیری عامل تجاوز جنسی به ۱۰۲ دختر +عکس

یک دزد معتاد انگلیسی در حالی که روی مبل خانه ای بعد از شکستن در آن خانه در نیمه شب، به خواب رفته بود، توسط پلیس دستگیر شد. به گزارش پلیس استافوردشیر انگلیس، اسکات تینسلی که در پرونده های پلیس یک دزد و متخلف سابقه دار است، در نیمه های شب وقتی که احساس گرسنگی می کند در یک خانه را می شکند، وارد خانه شده و گاز را برای پختن غذایی روشن می کند اما به دلیل اینکه بسیار در مصرف مواد مخدر زیاده روی کرده بود، قبل از سرقت و خوردن هر گونه غذایی،...

ادامه مطلب

دستگیری عامل تجاوز جنسی به ۱۰۲ دختر / عکس

دستگیری عامل تجاوز جنسی به ۱۰۲ دختر / عکس

یک دزد معتاد انگلیسی در حالی که روی مبل خانه ای بعد از شکستن در آن خانه در نیمه شب، به خواب رفته بود، توسط پلیس دستگیر شد. به گزارش پلیس استافوردشیر انگلیس، اسکات تینسلی که در پرونده های پلیس یک دزد و متخلف سابقه دار است، در نیمه های شب وقتی که احساس گرسنگی می کند در یک خانه را می شکند، وارد خانه شده و گاز را برای پختن غذایی روشن می کند اما به دلیل اینکه بسیار در مصرف مواد مخدر زیاده روی کرده بود، قبل از سرقت و خوردن هر گونه غذایی،...

ادامه مطلب