بایگانی برچسب ها: عملیات خرابکارانه در دزفول

جزئیات حادثه تروریستی در دزفول

جزئیات حادثه تروریستی در دزفول

بازپرس شعبه اول دادسرای اهواز در تشریح آخرین جزئیات حادثه تیراندازی به هیئت عزاداری قمر بنی هاشم صفی آباد دزفول گفت: تمامی عوامل این حادثه دستگیر شدند و تحقیقات پرونده رو به اتمام است اسدی نژاد با تشریح آخرین جزئیات حادثه تیراندازی به هیئت عزاداران صفی آباد دزفول اظهار کرد: حدود ۱۴ نفر از عوامل تروریستی این حادثه دستگیر شدند و بازسازی صحنه جرم در منطقه همزمان با ایام اربعین حسینی انجام شد. وی افزود: عوامل این حادثه گروهکی را با اع...

ادامه مطلب