بایگانی برچسب ها: طبخ اشتباه ماهی

طبخ نادرست ماهی باعث فلج شدن ۱۱ نفر از اعضای یک خانواده شد!

طبخ نادرست ماهی باعث فلج شدن ۱۱ نفر از اعضای یک خانواده شد!

این ماهی هدیه یک دوست به مادر خانواده بود. اولین کسی که این ماهی را خورد، احساس بی حسی کرد، ولی به بقیه اعضای خانواده در مورد احتمال خطرناک بودن این غذا هشدار نداد، تا اینکه همه این ماهی را خوردند و با بی حسی بدن، زبان، دست و پا روبرو شدند. ماهی "فوگو" بیش از هزار نوع سم کشنده دارد و اگر درست پخته نشود، این مواد سمی می تواند باعث فلجی و مرگ شود. هر خطایی در پخت این نوع ماهی نتایج مرگباری می تواند داشته باشد. قابل ذکر است ب...

ادامه مطلب