بایگانی برچسب ها: شهرزاد کمال زاده در کنار پندار اكبرى

شهرزاد کمال زاده در کنار حسین سهیلٕ زاده و پندار اکبرٕ عکس

شهرزاد کمال زاده در کنار حسین سهیلٕ زاده و پندار اکبرٕ  عکس

شهرزاد کمال زاده با انتشار عکس زیر نوشت: خیلی خوشحالم از همکارى با این گروه به شدت خوب و همراه ،آقاى سهیلى زاده عزیز منو بسیار دلگرم کردند که هستند هنوز ادمهایى که علاوه بر توانمندیشون در کار با اخلاق و سالم هستند ،اینجا خبرى از حاشیه و عقده ورزى نیست ،هماهنگى و نظم،دوستى هاى واقعى اینجا موج مى زنه و باعث مى شه که هر روز با انرژى و انگیزه بیشترى براى کار حاضر بشم،اینم عکس پشت صحنه امروز همراه آقاى حسین سهیلى زاده گل و پندار اکبرى...

ادامه مطلب