بایگانی برچسب ها: شعر کوتاه عاشقانه

شعرهای کوتاه رمانتیک و عاشقانه | سری ۱

شعرهای کوتاه رمانتیک و عاشقانه | سری ۱

شعرهای کوتاه رمانتیک و عاشقانه | سری ۱ بر گیر پیاله و سبو ای دلجوی فارغ بنشین بکشتزار و لب جوی بس شخص عزیز را که چرخ بدخوی صد بار پیاله کرد و صد بار سبوی #خیام .:::::::::::::مجموعه اشعار کوتاه :::::::::::::. شرحِ شکنِ زلفِ خم‌اندر‌خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است #حافظ .:::::::::::::مجموعه اشعار کوتاه :::::::::::::. تا گل روی تو دیدم همه گل ها خارند تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند #سع...

ادامه مطلب