بایگانی برچسب ها: سیگار کشیدن در مدرسه آزاد شد

مجاز شدن مصرف دخانیات در مدارس به بهانه گروه های تروریستی!!

مجاز شدن مصرف دخانیات در مدارس به بهانه گروه های تروریستی!!

اتحادیه مدیران مدارس فرانسه به دانش آموزان اجازه داد که در داخل مدرسه دخانیات استعمال کنند. میشل ریچارد سخنگوی اتحادیه مدیران مدارس فرانسه در مصاحبه با روزنامه فرانس اینفو گفت: دانش آموزانی که برای استعمال دخانیات در کوچه و خیابان گردهم جمع می شوند، هدف خوبی برای تروریست ها محسوب می شوند و احتمال به خطر افتادن جان آنها وجود دارد، لذا به دانش آموزان اجازه داده شد که در مدرسه دخانیات استعمال کنند، تا تروریست ها در کوچه و خیابان به آنها...

ادامه مطلب