بایگانی برچسب ها: سوء استفاده از زنان زندانی

عکس / هفت سال مجازات تعلیقی برای تجاوز به ده‌ها زن زندانی

عکس / هفت سال مجازات تعلیقی برای تجاوز به ده‌ها زن زندانی

این زندانبان سابق در ایالت کنتاکی آمریکا با وجود اعتراف به ارتکاب ده‌ها مورد تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر به داخل زندان و سوءاستفاده از موقعیت خود، فقط به ۷ سال مجازات تعلیقی محکوم شد. او در سال ۲۰۱۱ دستگیر شد و به اینک حکم دادگاه درباره جرائمش صادر شده که مشخصا بسیار مسامحه‌آمیز است. جانسون به ۲۵ مورد تجاوز جنسی، قاچاق مکرر مواد مخدر به داخل زندان و ۵۰ مورد سوءاستفاده از موقعیت اعتراف کرده است. عدم محکوم شدن این فرد به ز...

ادامه مطلب