بایگانی برچسب ها: ساخت عضله با وزنه

عضله سازی بهتر با وزنه در فیتنس و بدنسازی

عضله سازی بهتر با وزنه در فیتنس و بدنسازی

اصول عضله سازی در بدنسازی با رعایت این نکات زودتر عضله سازی کنید تمرین با وزنه و رعایت اصول هنگامی که به درستی و از روی اصول با وزنه‌ها تمرین کنید، پارگی‌های خیلی کوچکی در بافت عضلات بدن شما بوجود می‌آیند و به سرعت هم توسط بدنتان مرمت می‌شوند. فرایند ترمیم، عضلاتی بزرگ‌تر، قوی‌تر و سفت‌تر برای شما خواهد ساخت! این فرایند، در کنار خود تمرین، مقدار زیادی کالری خواهد سوزاند و به کاهش درصد چ...

ادامه مطلب