بایگانی برچسب ها: زور گیری

حمله وحشیانه پسر بدنساز به دختر جوان

حمله وحشیانه پسر بدنساز به دختر جوان

چندی پیش مادر و دختری با مراجعه به دادسرای منیریه تهران از پسر همسایه‌شان شکایت کردند. دختر جوان به قاضی گفت: چند هفته پیش در بازگشت از دانشگاه خودروام را مقابل در پارک کردم و خسته به خانه رفتم.    هنوز ساعتی نگذشته بود که پسر همسایه به در خانه ما آمد و با لحنی بی‌ادبانه از من خواست خودروام را جابه‌جا کنم تا او از جای پارک استفاده کند، من هم بی‌اعتنا به او داخل خانه رفتم.    وی در ا...

ادامه مطلب