بایگانی برچسب ها: زن معتاد با یک دبه بنزین خود را آتش زد

جزئیات ماجرای خودسوزی مادر معتاد

جزئیات ماجرای خودسوزی مادر معتاد

شب‌ها موقع خواب به ما تریاک می‌داد تا راحت و آرام بخوابیم. شاید برای این بود که به خواب عمیق برویم و مزاحم خواب او نشویم. شب به شب من، برادرم و مادرم دور پدر جمع می‌شدیم و تریاک دود می‌کردیم و تا صبح راحت و آرام می‌خوابیدیم. حتی اگر توپ هم کنار خانه‌مان می‌ترکید ما را نمی‌توانست از خواب بیدار کند. از پنج سالگی در خیابان‌ها به دستفروشی و گدایی پرداختم. برادرم هم که از من بزرگ‌تر ...

ادامه مطلب