بایگانی برچسب ها: دختر بنیامین بهادری

بنیامین بهادری همراه گروه و دخترش در سن خوزه + عکس

بنیامین بهادری همراه گروه و دخترش در سن خوزه + عکس

بنیامین بهادری با انتشار عکس زیر نوشت: رسیدیم سن خوزه (ثن هوظع) # از راست به چپ # فیلیپ هاکوپیان # فرخ آهى # دیوید حداد # فریدون صادقى # سلیم احمدى # من و بارانا # حمیدرضا حکیم زاده # على منصورى # على ثنایى #### دعامون کنید که اولین اجرامون عالى بشه

ادامه مطلب