بایگانی برچسب ها: تعرض وحشیانه به خواهر

تجاوز وحشیانه یک مرد به خواهرش با همکاری نامزدش

تجاوز وحشیانه یک مرد به خواهرش با همکاری نامزدش

دنیل به همراه نامزدش خواهر بیست ساله ی خود را ربود تا فقط کمی تفریح کرده باشند، درپی این آدم ربایی وقتل خونین خواهر،پای پلیس به این ماجرا باز شد. براساس گزارش پلیس؛ دنیل خواهر خود را ربود تا فقط کمی او را بترساند، اما او و نامزدش به علت مصرف مشروبات الکلی و موادمخدر درحال طبیعی خود نبودند، خواهرش را مجبور به مصرف هروئین میکند و بعد از بیهوش شدن وی به خواهرش تعرض و در پایان او را با طناب خفه میکند. پلیس در ادامه افزود: با اقدام...

ادامه مطلب