بایگانی برچسب ها: تجاوز به زوار ایرانی

متجاوز به دو زائر نوجوان ایرانی به تجاوز خود اعتراف کرد

متجاوز به دو زائر نوجوان ایرانی به تجاوز خود اعتراف کرد

در اولین جلسه بازپرسی از یکی از دو پلیس متجاوز به نوجوانان ایرانی مسئله مهمی عنوان شده است و یکی از متجاوزان اعترافاتی کرده است. روزنامه الصباح چاپ کویت در مورد حادثه فرودگاه جده این چنین نوشته است که: این پلیس جوان سعودی بیان کرده است: این عمل را به تشویق شیخ ابومرزوق امام جماعت مسجد جامع جده انجام داده است! وی در مورد انگیزه مشوق یا مشوقین اذعان داشت: شیخ ابورزوق در اهانتی گستاخانه شیعه را مشرک می داند و با علم به اختلافات شدید ایر...

ادامه مطلب