بایگانی برچسب ها: تبلیغ روابط جنسی نامشروع

تبلیغ روابط نامشروع و زنای رایگان در یک مجله وطنی!

تبلیغ روابط نامشروع و زنای رایگان در یک مجله وطنی!

یکی از نشریات زرد در حمایت از اقدام شنیع زنای رایگان «ازدواج سپید» و هجمه به دین اسلام مطلبی جنجالی نوشته است. یکی از نشریات زرد مرتبط با نشریات شبه اصلاح‌طلب در یادداشتی شنیع به قلم یکی از شبه روشنفکرهای ضددین، به حمایت از زنای رایگان« ازدواج سفید» و تبلیغ روابط جنسی نامشروع پرداخته است! این هفته‌نامه که ارتباط نزدیکی با عناصر گروهک نهضت آزادی، اصلاح‌طلب و جریان ملی‌گرا نیز دارد، در شماره ۲۰ خود ...

ادامه مطلب