بایگانی برچسب ها: بریدن سر متهم در دادگاه

بریدن سر متهم در راهروی دادگاه ایلام

بریدن سر متهم در راهروی دادگاه ایلام

چندروز پیش در دادگاه تجدید نظر استان ایلام یک خانواده شاکی بعد از تبرئه‌ی فرد متشاکی، وی را با ضربات چاقو به طور ناگهانی به قتل رساندند. علی‌محمدی رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری ایلام در محل وقوع حادثه اظهار داشت: پرونده فرد مقتول با اتهام تجاوز ناموسی در دادگاه‌ استان تحت رسیدگی بود و بعد از مراحل قانونی گویا تبرئه می‌شود و چون خانواده شاکی از این رای به خشم آمده بودند، فرد تبرئه شده را به قتل رساندند. وی با بیان...

ادامه مطلب