بایگانی برچسب ها: بازداشت چهره معروف تلویزیونی

بازداشت چهره معروف تلویزیونی به خاطر تقلید صدا!

بازداشت چهره معروف تلویزیونی به خاطر تقلید صدا!

او گفت: در دوران خدمت سربازی، صدای فرمانده‌مان را آنقدر دقیق تقلید می‌کردم که هیچ کس متوجه نمی‌شد من به جای او صحبت می‌کنم. چند ماه بود که با صدای فرمانده پادگان، به نگهبانی دژبانی تلفن می‌زدم و می‌گفتم آقای گوران از دوستان است و می‌تواند زود‌تر برود. دفتر چه مرخصی‌اش هم امضا نمی‌خواهد! نگهبان دژبانی هم می‌گفت چشم حاج آقا! گوران افزوده: دو سه ماه به این منوال گذشت تا این...

ادامه مطلب