بایگانی برچسب ها: انتقاد شدید آقای بازیگر از پوشش بازیگران در جشنواره فجر

بازیگر مرد از جشنواره فجر و نوع پوشش بازیگران به شدت انتقاد کرد

بازیگر مرد از جشنواره فجر و نوع پوشش بازیگران به شدت انتقاد کرد

کیمیایی نوشت: «تبریک میگم به تمام سینماگرانی که چه به حق چه به نا حق سیمرغ گرفتن …ولی به نظر من هنوز جشنواره خوب برگزار نمیشه و من در عجب هستم از جشن سرد اختتامیه ..چرا این قدر بد سلیقه باید برگزار بشه ..متأسفانه با وجود این که قرار بود هنرمندان لباس رسمی بپوشن ولی باز هم اکثریت همکاران همان لباسهای روزمره را به تن داشتن و برخی دیگر با لباسهایی متظاهر تا جلب توجه کنند . چرا وقتی همکاران گرامیم که تعداد کمی هم هستن در محفلهای مه...

ادامه مطلب