بایگانی برچسب ها: الناز شاکردوست کاردستی درخت با خمیر ساخت

ساخت کاردستی با خمیر توسط الناز شاکردوست سر کلاس دانشگاه + عکس

ساخت کاردستی با خمیر توسط الناز شاکردوست سر کلاس دانشگاه + عکس

«امروز سر کلاس دانشگاه کاردستى ام با تکه اى خمیر.. "بى شک روزى پرنـده اى خواهد آمد و بر طناب دارى که روزى آخرین امید یک دیوانه بود لانه اى خواهد ساخت پُر از عشق ، بچه هایش پـرواز را یاد خواهند گرفت و زمانى که تــو در میان روزمــرگى هایت بى هدف در زیر سایه این درخت مشغول شمردن فصل هاى زنــدگى ات هستى ناگهان، لحظه اى آواز این پرنـده حواست را از هرچه پوچیست در هم میشکند و تــــــــو یادت میافتد که لبخـندش چقدر زیبـا بود! _...

ادامه مطلب