بایگانی برچسب ها: اعدام سارقین

اعدام هشت مجرم در بندرعباس

اعدام هشت مجرم در بندرعباس

به گزارش مهر، بر این اساس (ی-د ) به اتهام حمل و نگهداری سه کیلوگرم هروئین در محور بندرعباس- بندرخمیر و (م-خ ) به اتهام حمل ۹۴ کیلو و ۴۵۰ گرم هروئین در محور بندرعباس به بندرخمیر و (م – آ) به اتهام حمل و نگهداری هشت کیلوگرم هروئین در محور بندرعباس- بندرخمیر و (ا-ح) به اتهام حمل ۳۰ کیلوگرم هروئین فشرده (کراک) در محور بندرعباس به بندرخمیر با حکم دادگاه انقلاب شهرستان بندرخمیر و تائید دادستان کل کشور به تعدام محکوم شده بودند. همچن...

ادامه مطلب