بایگانی برچسب ها: اس ام اس های فاز خراب

اس ام اس و متن های فاز سنگین | دپرس

اس ام اس و متن های فاز سنگین | دپرس

بِ  سَلامَـتیِ  خـودِمـ↭ ⇜کِ  آخَـرِش  نَـفَـهمـیـدم   ★ایـنـجایـی  کِ  هَـستـم★ ♜" تَـــــقــدیـرِمـه" ♜ ✘ یا   " تَـــقــصیـرِمـه"   .:::::::::::::جمله های فاز سنگین | دپرس | تاپ :::::::::::::. ?جــــــــــلـــــوم الــــــــــکـے          ? بـه بـه و چـه چـه ? پـــــشــــــــــتم میــــــــــزنـن هـــــے دو دســــــــــ...

ادامه مطلب