بایگانی برچسب ها: اس ام اس جدید

اس ام اس و متن های فاز سنگین | دپرس

اس ام اس و متن های فاز سنگین | دپرس

بِ  سَلامَـتیِ  خـودِمـ↭ ⇜کِ  آخَـرِش  نَـفَـهمـیـدم   ★ایـنـجایـی  کِ  هَـستـم★ ♜" تَـــــقــدیـرِمـه" ♜ ✘ یا   " تَـــقــصیـرِمـه"   .:::::::::::::جمله های فاز سنگین | دپرس | تاپ :::::::::::::. ?جــــــــــلـــــوم الــــــــــکـے          ? بـه بـه و چـه چـه ? پـــــشــــــــــتم میــــــــــزنـن هـــــے دو دســــــــــ...

ادامه مطلب

شعرهای کوتاه رمانتیک و عاشقانه | سری ۱

شعرهای کوتاه رمانتیک و عاشقانه | سری ۱

شعرهای کوتاه رمانتیک و عاشقانه | سری ۱ بر گیر پیاله و سبو ای دلجوی فارغ بنشین بکشتزار و لب جوی بس شخص عزیز را که چرخ بدخوی صد بار پیاله کرد و صد بار سبوی #خیام .:::::::::::::مجموعه اشعار کوتاه :::::::::::::. شرحِ شکنِ زلفِ خم‌اندر‌خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است #حافظ .:::::::::::::مجموعه اشعار کوتاه :::::::::::::. تا گل روی تو دیدم همه گل ها خارند تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند #سع...

ادامه مطلب