بایگانی برچسب ها: آزار و اذیت دختر جوان توسط دو مرد نقابدار

تجاوز به دختری جلو چشم پدرش در حاشیه شهر مشهد

تجاوز به دختری جلو چشم پدرش در حاشیه شهر مشهد

 مرد سالخورده و دخترش برای استراحت در حاشیه شهر توقف کردند تا بعد از خوردن ناهار راهی مشهد شوند.   با مشاهده چوپان کر و لال، پیرمرد با مهربانی او را به ناهار دعوت کرد، اما مرد چوپان بدون توجه به دعوت او، محل را ترک کرد.   پیرمرد و دخترش بعد از خوردن ناهار در حال جمع کردن وسایل بودند تا به سفرشان ادامه دهند که دو مرد نقابدار با چاقو آنها را محاصره کرده و با تهدید دست و پای پدر و دختر را بستند.   پیرمرد با ال...

ادامه مطلب