بایگانی برچسب ها: آخرین عکس محمدرضا شریفی نیا در سال 94

عکسی از شریفی نیا روبروى دادگاه لاهه

عکسی از شریفی نیا روبروى دادگاه لاهه

محمدرضا شریفی نیا با انتشار این عکس نوشت: هلند ٢٩ اسفند ١٣٩۴روبروى دادگاه لاهه محلى که دکتر محمد مصدق ازملى شدن صنعت نفت براى ایران وایرانى دفاع کرد یادش گرامى باد

ادامه مطلب