بایگانی برچسب ها: مامور نیروی انتظامی جوانی را با شلیک گلوله از پای درآورد