بایگانی برچسب ها: قطع شدن راه ارتباطی روستای معلم کوه به علت ریزش پل