بایگانی برچسب ها: شکسته شدن پای ظریفمحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با پای آتل بندی