بایگانی برچسب ها: شلیک هفت گلوله بر پیکر ملی پوش ایران و قهرمان آسیا