بایگانی برچسب ها: دستگیری همراه بیمار در بیمارستان سوسنگرد